همگرا---دهقان-

نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیمهای بین‌المللی-دهقانی فیروزآبادی

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی،انتشارات مخاطب،۲۶۴ صفحه،چاپ اول ۱۳۹۴

فهرست مطالب

14,000 تومان

نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیمهای بین‌المللی-دهقانی فیروزآبادی

همگرا---دهقان-

نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیمهای بین‌المللی-دهقانی فیروزآبادی

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی،انتشارات مخاطب،۲۶۴ صفحه،چاپ اول ۱۳۹۴

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول نظریه و نظریه پردازی در روابط بین الملل

۱- معنا و مفهوم نظریه پردازی

  • انواع نظریه پردازی
  • اثبات گرایی: نظریه پردازی تجربی

۲-۲- فرااثبات گرایی: نظریه پردازی فراتجربی

۲- معنا و مفهوم نظریه

۳- کارکردهای نظریه

۴- گونه شناسی نظریه های روابط بین الملل

۱-۴- معیارهای تقسیم بندی نظریه ها

۲-۴- انواع نظریه ها

۵- معیار صدق نظریه ها

۱-۵- معیارهای ارزیابی نظریه ها

۲-۵- ملاک های نظریه علمی مطلوب

۳-۵- ملاک های نظریه عملی مطلوب

۶- محدودیت های نظریه علمی

۱-۶- مداخله و علائق شخصی

۲-۶- ویژگی های داده ها

۳-۶- فراگرد دانش اندوزی و شناخت

فرجام

فصل دوم: تحول نظریه های منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای

۱- ابعاد تغییر و تحول نظری

  • اروپازدایی

۲-۱- غیر سرزمینی شدن جغرافیا

۳-۱- معناگرایی

۴-۱- گسترش دامنه نظریه ها

۵-۱- تکثرگرایی دموکراتیک

۶-۱- پردازش نظریه های گلچینی

۲- علل و عوامل تحول نظری

  • تحول در نظریه های روابط بین الملل

۲-۲- تحولات نظام بین الملل

۳-۲- ظهور مناطق و منطقه گرایی نوین

۴-۲- جهانی شدن

۵-۲- تحولات اتحادیه اروپا

فرجام

فصل سوم نظریه های همگرایی منطقه ای

۱- گونه شناسی نظریه ها

  • تبیین نظریه ها

۱-۲- فدرالیسم

۲-۲- کارکردگرایی

۳-۲- نو کارکردگرایی

۴-۲- نظریه ارتباطات

۵-۲- نو واقع گرایی

۶-۲- نهادگرایی نولیبرال

۷-۲- بین حکومت گرایی لیبرال

۸-۲- سازه انگاری

۹-۲- نظریه انتقادی

۱۰-۲- نظریه نظام جهانی

فرجام

فصل چهارم نظریه نوکارکردگرایی

۱- همگرایی سیاسی

۲- فراملی گرایی: جامعه سیاسی

  • آغاز همگرایی
  • فرآیند همگرایی

۱-۴- منطق تسری

۲-۴- سیاسی شدن

۳-۴- برون گرایی

فرجام

فصل پنجم: نظریه های رژیم های بین المللی

۱- علل پردازش نظریه رژیم ها

  • تعریف رژیم های بین المللی

۱-۲- تعریف حداکثری و موسع

۲-۲- تعریف حداقلی و مضییق

۳-۲- تعریف حد وسطی و معیار

۳- وجوه تمایز رژیم های بین المللی از مفاهیم مشابه

  • علل و عوامل تشکیل رژیم ها

۱-۴- منافع ملی

۲-۴- قدرت و توزیع آن

۳-۴- دانش و شناخت مشترک

۴-۴- اجماع ارزشی و ایدئولوژیک

۵-۴- عرف بین المللی

۵- علل و عوامل تغییر رژیم ها

۱-۵- ناکارآمدی رژیم

۲-۵- توسعه اقتصادی و فناوری

۳-۵- تغییر ساختار توزیع قدرت

۴-۵- تغییر دانش، ارزش و ایدئولوژی

۵-۵- تغییر ارجحیت ها و منافع ملی

  • گونه شناسی رژیم های بین المللی

۱-۶- رژیم های رسمی و غیررسمی

۲-۶- رژیم های خودجوش، مذاکره ای و تحمیلی

۳-۶- رژیم های دوجانبه و چند جانبه

۴-۶- رژیم های امنیتی و غیرامنیتی

۵-۶- رژیم های قوی و ضعیف

۷- گونه شناسی نظریه رژیم ها

۱-۷- نظریه های قدرت محور، ساختارگرایی

۲-۷- نظریه های منفعت محور

۳-۷- نظریه های دانش محور

فرجام

نتیجه گیری

منابع

الف – فارسی

ب – انگلیسی

نمایه

 


 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و رژیمهای بین‌المللی-دهقانی فیروزآبادی”