مقاومت

نظریه مقاومت و نظریه‌های غربی روابط بین‌الملل(قادری)

دکتر روح الله قادری کنگاوری،انتشارات مخاطب، چاپ اول ۱۳۹۴، ۴۷۶ صفحه

فهرست مطالب

29,000 تومان

نظریه مقاومت و نظریه‌های غربی روابط بین‌الملل(قادری)

دکتر روح الله قادری کنگاوری،انتشارات مخاطب، چاپ اول: ۱۳۹۴

۴۷۶ صفحهمقاومت

فهرست مطالب

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول: مبانی فرانظری و مناظره های نظری

بخش اول: مفهوم شناسی نظریه

بخش دوم: نظریه روابط بین الملل و مبانی فرانظری آن

بخش سوم: گونه شناسی نظریه های روابط بین الملل

بخش چهارم: مناظره ها و جدال های نظری در روابط بین الملل

بخش پنجم: جمع بندی

فصل دوم: نظریۀ مقاومت در روابط بین الملل

بخش اول: ضرورت تدوین اندیشه بومی

بخش دوم: مفاهیم و مبانی نظری

گفتار ۱- نظام سلطه و سلطه گری

گفتار ۲- قاعده نفی سبیل

گفتار ۳- حق تعیین سرنوشت و سلطه بیگانه

گفتار ۴- جهاد

گفتار ۵- حق دفاع مشروع

گفتار ۶- امنیت هستی شناختی

بخش سوم: مبانی فرانظری اسلام در روابطب ین الملل

گفتار ۱- مبانی هستی شناسانه و انسان شناختی

گفتار ۲- مبانی معرفت شناسانه

گفتار ۳- مبانی روش شناسانه

بخش چهارم: ماهیت و اهداف هستی شناسانه انقلاب اسلامی

بخش پنجم: ریخت شناسی و گونه شناسی امریکاستیزی

بخش ششم: تحلیل تطبیقی مقاومت و تروریسم

بخش هفتم: نظریه مقاومت

بخش هشتم: جمع بندی

فصل سوم: نظریه های غربی روابط بین الملل

بخش اول: نظریه های خردگرا

گفتار ۱- لیبرالیسم

گفتار۲- واقع گرایی

گفتار ۳- مناظره نئو-نئو

بخش دوم: نظریه های انتقادی

گفتار ۱- جامعه شناسی تاریخی

گفتار ۲- نظریه انتقادی

گفتار ۳- پساتجددگرایی (پست مدرنیسم)

گفتار ۴- فمینیسم

گفتار ۵- نظریه هنجاری

گفتار ۶- نظریه پسااستعماری

گفتار ۷- نظریه سبز

بخش سوم: نظریه های مدعی راه میانه

گفتار ۱- مکتب انگلیسی

گفتار ۲- سازه انگاری

بخش چهارم: جمع بندی

سخن آخر

منابع و مآخذ

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “نظریه مقاومت و نظریه‌های غربی روابط بین‌الملل(قادری)”