نخبگان-ازغندی

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب-ازغندی

8,000 تومان

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب-ازغندی

پیشگفتار

فصل اول – تعریف مفاهیم

۱- مفهوم گروه نخبه

۲- نخبه سیاسی کیست؟

۳- نقش نخبگان در افزایش ظرفیت نظام سیاسی

یادداشت های فصل اول

فصل دوم – دیدگاه ها و نظرات پاره تو و موسکا درباره نخبگان

الف – نظریه گائتانوموسکا

۱- طبقه حاکم از نظر موسکا

۲- حکومت صالحان

۳- دیدگاه موسکا درباره نظام نمایندگی

ب – نظریه ویلفردو پاره تو

۱- جامعه شناسی سیاسی از دیدگاه پاره تو

۲- نظریه گروه نخبه پاره تو

۳- گردش ادواری نخبگان

ج – جمع بندی و ارزیابی نظریه گروه نخبه

یادداشت های فصل دوم

فصل سوم – رابطه طبقات اجتماعی با نظام سیاسی

۱- طبقه فرادست

۲- طبقه متوسط

طبقه کارگر

یادداشت های فصل سوم

فصل چهارم – گروه های اجتماعی در ایران

۱- گروه های رسمی

۲- گروه های غیررسمی

۳- گروه های رسمی در ایران بین دو انقلاب

۴- گروه های غیررسمی در ایران

۵- گروه های غیررسمی و نتایج سلطه آنها بر جامعه

یادداشت های فصل چهارم

فصل پنجم – نخبگان سیاسی عصر قاجار

۱- نظریات کلی

۲- پادشاه

۳- شاهزادگان

۴- دیوانیان

۵- نخبگان مجلس در دوره اول مشروطیت

یادداشت های فصل پنجم

فصل ششم – نخبگان سیاسی رسمی عصر پهلوی

۱- شاه شاهان

۲- بازیگران اصلی قوه مجریه

۳- منشأ اجتماعی و خاستگاه طبقاتی مجریه

۴- نخبگان مجلس

۵- منشأ اجتماعی و خاستگاه طبقاتی نخبگان مقننه

یادداشت های فصل ششم

فصل هفتم – کانون های جذب و تربیت نخبگان

۱- خانواده ها و ارتباط آنها با دربار

۲- کلوپ ها و دوره ها

یادداشت های فصل ششم

فصل هشتم – خصوصیات و خلقیات نخبگان سیاسی

۱- ویژگی های نخبگان سیاسی

۲- روابط شاه با نخبگان سیاسی

۳- تأثیر خلقیات شاه و نخبگان بر فرهنگ سیاسی مردم

۴- ناکارآمدی نخبگان سیاسی

یادداشت های فصل هشتم

فصل نهم – ارزیابی نهایی – رویارویی نخبگان سیاسی و جامعه

فهرست گزیده مکتب

۱- فارسی

۲- انگلیسی

نام نامه

 

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب-ازغندی”