مسا-ل-استراتژ-ک-ازغند-

مسایل نظامی و استراتژیک معاصر-ازغندی و روشندل

دکتر ازغندی و دکتر روشندل،انتشارات سمت،۲۷۹ صفحه، چاپ شانزدهم ۱۳۹۴

فهرست مطالب

9,000 تومان

مسایل نظامی و استراتژیک معاصر-ازغندی و روشندل

دکتر ازغندی و دکتر روشندل،انتشارات سمت،۲۷۹ صفحه، چاپ شانزدهم ۱۳۹۴

مسا-ل-استراتژ-ک-ازغند-

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: استراتژی و جنگ

فصل اول: مفاهیم استراتژی و تاریخ تکامل آن

۱- مفهوم استراتژی

۲- عناصر استراتژی

۳- استراتژی، تاکتیک و لجستیک

۴- رابطه استراتژی و سیاست

۵- استراتژی، جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک

۶- سیر تاریخی مفهوم استراتژی و تحول آن

فصل دوم – تعاریف و آموزه های جنگ

۱- علل وقوع جنگ

۲- آموزه های مختلف جنگ

۳- جنگ در مراحل مختلف تاریخی – اجتماعی

منابع و یادداشت ها

بخش دوم – عوامل تعیین کنندۀ استراتژی

فصل سوم – عوامل ساختاری

۱- محیط خارجی

۲- محیط داخلی

فصل چهارم – تسلیحات

۱- سلاح های هسته ای – هیدروژنی

۲- سلاح های استراتژیک (وسایل پرتابی حامل سلاح های انهدام جمعی)

۳- سلاح های شیمیایی و میکروبی

فصل پنجم – مجتمع های نظامی – صنعتی

۱- تعریف مجتمع نظامی – صنعتی

۲- چگونگی پیدایش و شکل گیری مجتمع نظامی – صنعتی

۳- تأثیر مجتمع نظامی – صنعتی بر طرح ریزی استراتژی امنیتی و روابط خارجی

فصل ششم – اهمیت و اهداف کسب اطلاع

۱- اهداف کسب اطلاع

۲- انسان به عنوان ابزار سنتی جاسوسی

۳- تکنولوژی در خدمت جاسوسی

منابع و یادداشت ها

بخش سوم – انواع و سطوح استراتژی

فصل هفتم – استراتژی های سیاسی

۱- انزواطلبی

۲- استراتژی های عدم تعهد و بی طرفی

۳- استراتژی اتحاد و ائتلاف

فصل هشتم – استراتژی های نظامی

۱- استراتژی زمینی

۲- استراتژی دریایی

۳- استراتژی هوایی

۴- استراتژی فضایی

فصل نهم – توازن و بازدارندگی

۱- تعریف استراتژی هسته ای

۲- استراتژی بازدارندگی هسته ای

منابع و یادداشت ها

بخش چهارم – محدودیت های استراتژی در قلمرو و ابزار و تسلیحات نظامی

فصل دهم – خلع سلاح

۱- تعریف خلع سلاح

۲- اهداف خلع سلاح

۳- اشکال خلع سلاح

۴- موانع دستیابی به خلع سلاح عمومی

فصل یازدهم – سازمان ملل متحد و خلع سلاح

۱- کمیسیون انرژی اتمی

۲ کمیسیون تسلیحات غیرهسته ای (متعارف)

۳- کمیسیون خلع سلاح

۴- کمیته ده ملیتی خلع سلاح

۵- کمیته هجده گانه خلع سلاح

۶- کنفرانس کمیته خلع سلاح (کنفرانس خلع سلاح)

فصل دوازدهم – قراردادهای دوجانبه و چندجانبه خلع سلاح

۱- قرارداد منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو و در بستر دریاها

۲- قرارداد مربوط به اصول حاکم بر فعالیت های دولت ها در استفاده از فضای ماورای جو

۳- قرارداد عدم تکثیر سلاح های هسته ای

۴- اولین پیمانت تحدید سلاح های استراتژیک (سالت یک)

۵- دومین پیمان تحدید سلاح های استراتژیک (سالت دو)

۶- قرارداد حذف موشک های میان برد هسته ای

۷- نظم نوین جهانی و قراردادهای کاهش سلاح های استراتژیک

منابع و یادداشت ها

کتابشناسی

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “مسایل نظامی و استراتژیک معاصر-ازغندی و روشندل”