مبان--جغراف-ا--س-اس-

مبانی جغرافیای سیاسی-میرحیدر

دکتر دره میر حیدر،انتشارات سمت،۲۹۰ صفحه، چاپ بیست ویکم ۱۳۹۴

فهرست مطالب

11,000 تومان

مبانی جغرافیای سیاسی-میرحیدر

دکتر دره میر حیدر،انتشارات سمت،۲۹۰ صفحه، چاپ بیست ویکم ۱۳۹۴

مبان--جغراف-ا--س-اس-

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول – چیستی جغرافیای سیاسی

از جغرافیای سیاست تا جغرافیای بر ساخته سیاست

تحولات جغرافیای سیاسی در رابطه با حکومت

فصل دوم – کشور و نقشۀ سیاسی جهان

تعریف کشور

۱- بعد جغرافیایی

۲- بعد حقوقی

۳- بعد سیاسی

مولفه های نقشه سیاسی جهان

۱- کشورهای مستقل (حکومت های سرزمینی)

۲- واحدهای سیاسی غیرمستقل

مستعمره

تحت الحمایه

تحت سرپرستی

سرزمین های امانتی

حکومت مشترک

مناطق بی طرف

شهرهای آزاد – بندرهای آزاد و مناطق آزاد

بررسی تحولات ژئوپلیتیکی جهان

۱- سال ۱۶۴۸ م و معاهده وستفالی

۲- سال ۱۸۱۵ م و کنگره وین

۳- سال ۱۹۱۸ م و معاهده صلح ورسای

۴- سال ۱۹۴۵ م و منشور سازمان ملل متحد

۵- وقایع سال ۱۹۹۱ – ۱۹۹۲ م – فروپاشی شوروی و تحولات اروپای شرقی

۶- تحولات ژئوپلیتیکی جهان از سال ۱۹۹۳ م – تاکنون (۲۰۱۳ م / ۱۳۹۲ ش)

ظهور ساختارهای سیاسی – فضایی جدید روی نقشه سیاسی جهان

فصل سوم – ریشه های نظامی حکومت

نقش طایفه و قبیله در سازماندهی سیاسی فضا

نقش مکان های مرکزی

حکومت های باستانی

۱- خاورمیانه

۲- آسیای خاوری

۳- افریقای غربی

۴- امریکای جنوبی و مرکزی

۵- حکومت آزتک و امپراتوری اینکا

حکومت های اروپایی

۱- یونان باستان

۲- امپراتوری روم

۳- اروپای فئودال

ظهور ناسیونالیسم

فصل چهارم – بررسی مولفه های کشور از دیدگاه جغرافیای سیاسی

علت وجودی و اندیشه حکومت

۱- عراق؛ نیازمند یک اندیشه حکومت جدید و همه گیر

۲- درس هایی از تجزیه سودان

۳- افریقای جنوبی؛ عدم انطباق علت وجودی با اندیشه حکومت جدید

سرزمین و ویژگی های آن

الف) توسعه ارضی

۱- اشغال

۲- مرور زمان

۳- کشور گشایی

۴- واگذاری

۵- توسعه طبیعی

ب) تحصیل حقوق

ج) وسعت سرزمین

د) شکل سرزمین

کشورهای هنجار (فشرده)

کشورهای طویل

کشورهای دنباله دار

کشورهای منقسم

کشورهای محیطی

هـ) موقعیت سرزمین

ویژگی های کشورهای محصور در خشکی

کشورهای محصور در خشکی و حقوق بین الملل

کشورهای درونگان

کشورهای حایل

موقعیت جغرافیایی و امنیت ملی

واقع شدن در کنار تنگه های بین المللی

موقعیت نظامی و استراتژیک

موقعیت ژئوپلیتیکی

و) وضع ناهمواری

جمعیت و ویژگی های آن

مردم

ملت

عوامل ملیت

اقلیت

کشورهای چندملیتی

کشورهای چندملیتی ناهمسطح

هویت ملی

سیر تکوین ناسیونالیسم در غرب

مناطق هسته ای

پایتخت یا مرکز سیاسی کشور

چگونگی انتقال پایتخت ها، مطالعات موردی

الف) انتقال پایتخت در کشور ایران

ب) انتقال پایتخت در کشور بلیز (مستعمره سابق انگلیس)

ج) انتقال پایتخت در کشور بوتسوانا

شکل های مختلف حکومت

حکومت های تک ساخت

پراکندگی حکومت های تک ساخت

حکومت های فدرال

انواع حکومت های فدرال

حکومت های ناحیه ای

اقلیم کردستان عراق: یک ساختار سیاسی – فضایی ویژه

فصل پنجم – مرزهای سیاسی بین المللی

مرزهای خشکی

تعریف مرز

تاریخچه خطوط مرزی

مراحل مختلف تعیین خط مرزی

انوع مرز

مرزها از نظر پیدایش و تطبیق آنها با گروه های قومی – زبانی

مرز از نظر تطابق با عوامل طبیعی

مرزهای هندسی

اختلافات مرزی

مرزهای دریایی

تاریخچه قوانین دریایی

تعیین مرز دریایی بین دو کشور مجاور

هدف توسعه قلمرو دریایی

صلاحیت ملی در مناطق برون ساحلی

خط مبدأ

مناطق دریایی

۱- آب های داخلی

۲- دریای سرزمینی

۳- منطقه مجاور یا منطقه نظارت

۴- منطقه انحصاری اقتصادی

۵- سکوی ساحلی یا فلات قاره

۶- منطقه آب های مجمع الجزایری

۷- آب های آزاد

۸- بستر بین المللی دریاها

تعیین حدود مناطق برون ساحلی بین دولت ها

تنگه های بین المللی

نظام تنگه ها در کنوانسیون های حقوق دریاها

مرزهای هوایی

تاریخچه قواین مرزهای هوایی

نقض حریم هوایی و حقوق بین الملل

منابع

 

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “مبانی جغرافیای سیاسی-میرحیدر”