اروپا-نق-ب-زاده

سیاست و حکومت در اروپا-نقیب زاده

دکتر احمد نقیب زاده،انتشارات سمت، قطع وزیری،۲۴۳ صفحه،چاپ دوازدهم ۱۳۹۳

فهرست مطالب

8,000 تومان

سیاست و حکومت در اروپا-نقیب زاده

دکتر احمد نقیب زاده،انتشارات سمت، قطع وزیری،۲۴۳ صفحه،چاپ دوازدهم ۱۳۹۳

اروپا-نق-ب-زاده

فهرست مطالب

بخش اول: اصول و مبانی فکری و عملی دموکراسی های غربی

مقدمه

فصل اول: اصول مشترک

۱- اصل مشروعیت

۲- اصل برابری

۳- اصل آزادی و پیامدهای آن

فصل دوم: مکانیسم ها و اسلوب هایی که اصول دموکراسی را تضمین می کند

۱- مکانیسم هایی که اصل مشروعیت را عملی می کند.

الف) رژیم نمایندگی

ب) حکومت اکثریت به عنوان تبلور اراده همگانی

ج) انتخابات

۲- اسلوب هایی که آزادی و برابری را تضمین می کند.

الف) تفکیک قوا

ب) حکومت قوا

فصل سوم: نهادها و تأسیسات دموکراسی

۱- پارلمان

الف) ساختار

ب) نقش و عملکرد پارلمان

۲- حکومت و نهادهای اجرایی

الف) ساختار حکومت

ب) دستگاه اداری و دیوانسالاری

۳- نهادهای قضایی

فصل چهارم: نقش احزاب در دموکراسی های غربی

۱- ابعاد نظری حزب و دموکراسی

۲- نظام حزبی در دموکراسی های غربی

۳- عملکرد احزاب در دموکراسی های غربی

فصل پنجم: پیش بایسته های  تحقق دموکراسی

۱- شرایط اجتماعی – اقتصادی

۲- شرایط فرهنگی (فرهنگ سیاسی مشارکتی)

فصل ششم: نقد دموکراسی های غربی

۱- نقد اصول و عملکرد دموکراسی غربی

۲- سرنوشت دموکراسی ها

الف) ویژگی های جوامع فراصنعتی

ب) خطر شخصی شدن قدرت و زوال دموکراسی

بخش دوم: سیاست و حکومت در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان وایتالیا

مقدمه

فصل اول: انگلستان

مقدمه

۱- ریشه های تاریخی دموکراسی در انگلستان

۲- نهادهای سیاسی و تکشیلات حکومتی

الف) دستگاه سلطنتی

ب) کابینه و نخست وزیر

ج) پارلمان

۳- زندگی حزبی و پیکارهای سیاسی

الف) تاریخچه

ب) تأثیر تحولات اجتماعی – اقتصادی بر احزاب

ج) تحول از دو حزبی محافظه کار – لیبرال به دو حزبی محافظه کار – کارگر

د) وضعیت نظام دو حزبی امروز (از دو حزبی کامل تا دو حزبی ناقص)

هـ) از نظام دو حزبی ناقص تا نظام چند حزبی

۴- فرایند سیاسی در انگلستان از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰

۵- انگلستان در دهۀ ۱۹۹۰ و آغاز هزارۀ سوم میلادی

فصل دوم: فرانسه

مقدمه

۱- تاریخچه استقرار دموکراسی در فرانسه

۲- جمهوری پنجم و ساختار سیاسی آن

الف) نهادها و تشکیلات سیاسی

ب) زندگی حزبی و نیروهای سیاسی در جمهوری پنجم

ج) فرایند سیاسی در جمهوری پنجم

د) فرانسه بعد از سوسیالیست ها

فصل سوم: جمهوری آلمان فدرال

مقدمه

۱- نگاهی به گذشته آلمان و پیشینه دموکراسی در این کشور

۲- جمهوری آلمان فدرال

الف) قانون پایه و نهادهای سیاسی

ب) احزاب و نیروهای سیاسی

ج) فرایند سیاسی از تأسیس آلمان فدرال تا آلمان واحد

۳- آلمان واحد

الف) مراحل وحدت

ب) آلمان پس از وحدت

ج) آلمان در دهۀ ۱۹۹۰ و آغاز هزارۀ سوم میلادی

فصل چهارم: جمهوری ایتالیا

مقدمه

۱- پادشاهی ایتالی و بحران دموکراسی

الف) ایتالیای لیبرال

ب) ایتالیای فاشیست

۲- جمهوری ایتالیا

الف) نهادهای سیاسی و وضعیت حقوقی آنها

ب) احزاب و نیروهای سیاسی

ج) فرایند سیاسی در جمهوری ایتالیا تا سال ۱۹۹۰

د) ایتالیا در دهۀ ۱۹۹۰ و آغاز هزارۀ سوم میلادی

منابع و مآخذ

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “سیاست و حکومت در اروپا-نقیب زاده”