مرکز--کولا--

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی-الهه کولایی

الهه کولایی،انتشارات سمت،۲۳۸ صفحه، چاپ هفتم ۱۳۹۴

فهرست مطالب

7,000 تومان

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی-الهه کولایی

الهه کولایی،انتشارات سمت،۲۳۸ صفحه، چاپ هفتم ۱۳۹۴

 

 

 

مرکز--کولا--

فهرست مطالب

 

فصل اول – ویژگی های جغرافیایی و تاریخی

مبحث اول – ویژگی های طبیعی

مبحث دوم – تاریخ سیاسی – اجتماعی

الف) پیش از اتحاد شوروی

ب) دوران اتحاد شوروی

فصل دوم – دگرگونی های اقتصادی

مبحث اول – توسعه کشاورزی

مبحث دوم – صنعتی کردن

مبحث سوم – وابسته سازی آسیای مرکزی به روسیه

تخصصی کردن اقتصاد منطقه

وابستگی فرهنگی

قشربندی قومی

دیوان سالاری وابسته محلی و نقش نخبگان وابسته

مبحث چهارم – بحران اقتصادی دوران پایانی اتحاد شوروی

مبحث پنجم – بحران خشک شدن دریاچه آرال

اقتصاد آسیای مرکزی پس از فروپاشی

ازبکستان

تاجیکستان

ترکمنستان

جمهوری قرقیز

قزاقستان

فصل سوم – تحول در ساختارهای سیاسی

مبحث اول – دوران اتحاد شوروی

وزارتخانه ها

نظام قضایی

نیروی نظام

نظام فدرال

سیاست کادرها

مبحث دوم – تحولات سیاسی پس از فروپاشی اتحاد شوروی

پیامدهای کودتای اوت ۱۹۹۱

فعالیت مخالفان

روند دگرگونی های سیاسی

جامعه مدنی در آسیای مرکزی

ساختارهای قانونی جدید

ساختارهای واقعی قدرت سیاسی

مسائل مسلمانان

فصل چهارم – جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع

مبحث اول – مشکلات اقتصادی

مبحث دوم – دشواری های سیاسی

جنگ داخلی تاجیکستان

مبحث سوم – پراکندگی روس تبارها

مبحث چهارم – نیروهای نظامی

مبحث پنجم – اولویت های امنیتی و تشکیل ارتش های ملی

ازبکستان

تاجیکستان

ترکمنستان

جمهوری قرقیز

قزاقستان

مبحث ششم – همگرایی منطقه ای

فصل پنجم – روند دولت سازی در جمهوری های آسیای مرکزی

مبحث اول – نهادسازی سیاسی

مبحث دوم – استقلال کارکردی و دولت سازی

پول های ملی

افزایش تجارت

وابستگی نظامی

مبحث سوم – مشروعیت سیاسی در آسیای مرکزی

احزاب مخالف

هویت فرهنگی رهبران

فصل ششم – جمهوری های آسیای مرکزی در نظام بین المللی

مبحث اول – آسیای مرکزی و روسیه در مسیر همگرایی

منافع ملی روسیه

منافع مشخص روسیه در آسیای مرکزی

عوامل موثر بر سیاست های روسیه در آسیای مرکزی

مبحث دوم – بازگشت به جهان اسلام

تجارب مشترک

اسلام – فرهنگ و سیاست

مبحث سوم – آسیای مرکزی و غرب

اسلام

منابع نفت و گاز طبیعی

سلاح های هسته ای

مبحث چهارم – آسیای مرکزی و همسایگان

چین

جمهوری اسلامی ایران

ترکیه

پاکستان

هند

افغانستان

مبحث پنجم – ترتیبات امنیتی و منطقه گرایی در آسیای مرکزی

مبحث ششم – منابع انرزی در آسیای مرکزی و رقابت های منطقه ای

منابع انرژی در حوزه دریای خزر

مبحث هفتم – امکان تشکیل یک نظام تابع جدید

خلاصه

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “سیاست و حکومت در آسیای مرکزی-الهه کولایی”