خل-ج-فارس-اسد-

خلیج فارس و مسایل آن-اسدی

بیژن اسدی،انتشارات سمت،۶۲۸ صفحه،چاپ ششم ۱۳۹۳

فهرست مطالب

15,000 تومان

خلیج فارس و مسایل آن-اسدی

بیژن اسدی،انتشارات سمت،۶۲۸ صفحه،چاپ ششم ۱۳۹۳

خل-ج-فارس-اسد-

فهرست مطالب

مقدمه

بخش ۱: مسائل جغرافیایی و تاریخی خلیج فارس

فصل اول: شناخت خلیج فارس

الف) موقعیت و ویژگی های جغرافیایی منطقه

۱- مشخصات دریایی و اقلیم خلیج فارس

۲- جزایر و بنادر خلیج فارس

۳- جغرافیای تاریخی منطقه و نام خلیج فارس

ب) اهمیت اقتصادی خلیج فارس

۱- منابع معدنی

  • نفت و گاز

۲-۱- ذخایر دیگر

۲- منابع دریایی

۱-۲- ماهی و جانوران دریایی

۲-۲- مروارید و مرجان

۳- منابع کشاورزی

۴- بازار مطلوب تجاری

پ) موقعیت و اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک خلیج فارس

فصل دوم: تاریخ استعمار در خلیج فارس

الف) پرتغالی ها

بازپس گیری بندر گمبرون (بندرعباس)و جزیرۀ هرمز

ب) هلندی ها

پ) فرانسوی ها

ت) روس های تزاری

ث) آلمانی ها

ج) انگلیسی ها

۱- از تأسیس کمپانی هند شرقی تا پایان قرن نوزدهم

  • مسأله دزدان دریایی در خلیج فارس

۲-۱- تجارت برده و قاچاق اسلحه

۲- از کشف نفت در ایران تا ۱۹۴۵

۳- از پایان جنگ جهانی دوم تا خروج از منطقه (۱۹۷۱)

فصل سوم: جنگ های جهانی و خلیج فارس

الف) جنگ جهانی اول و خلیج فارس

۱- نفت و جنگ جهانی اول

۲- نقض بی طرفی ایران در جنگ

۳- طرح تقسیم ایران و پلیس شمال و جنوب

۴- قرارداد ۱۹۱۹

ب) جنگ جهانی دوم و خلیج فارس

۱- نقض بی طرفی ایران و تجاوز متفقین

۲- کودتای ضد انگلیسی رشید  عالی گیلانی

۳- تحرکات متفقین در ایران و کنفرانس تهران

۴- رقابت متفقین برای کسب امتیاز نفت

۵- مسأله تخلیۀ ایران

بخش ۲: مسائل سیاسی، بین المللی و اقتصادی خلیج فارس

فصل چهارم: تغییر موازنه قدرت در خلیج فارس و پیامدهای آن

الف) خروج نیروهای انگلیسی و مسأله خلأ قدرت منطقه ای

ب) مسأله بحرین و حل آن

پ) مسأله جزایر سه گانه

ت) جنبش ظفار

ث) تشکیل فدراسیون امارات عربی متحده

فصل پنجم: آشنایی با کشورهای خلیج فارس

الف) ایران (جمهوری اسلامی ایران۹

۱- سرزمین و مردم

۲- ساختار سیاسی

۳- ساختار اقتصادی

۴- ساختار و توان نظامی

ب) عراق (جمهوری عراق)

۱- سرزمین و مردم

۲- ساختار سیاسی

۳- ساختار اقتصادی

۴- ساختار و توان نظامی

پ) کویت

۱- سرزمین و مردم

۲- ساختار سیاسی

۳- ساختار اقتصادی

۴- ساختار و توان نظامی

ت) عربستان سعودی (پادشاهی عربستان سعودی)

۱- سرزمین و مردم

۲- ساختار سیاسی

۳- ساختار اقتصادی

۴- ساختار و توان نظامی

ث) بحرین

۱- سرزمین و مردم

۲- ساختار سیاسی

۳- ساختار اقتصادی

۴- ساختار و توان نظامی

ج) قطر

۱- سرزمین و مردم

۲- ساختار سیاسی

۳- ساختار اقتصادی

۴- ساختار و توان نظامی

ج) امارات عربی متحده

۱- سرزمین و مردم

۲- ساختار سیاسی

۳- ساختار اقتصادی

۴- ساختار و توان نظامی

ح) عمان (سلطان نشینی عمان)

۱- سرزمین و مردم

  • ساختارسیاسی
  • ساختار اقتصادی
  • ساختار و توان نظامی

فصل ششم: امریکا و خلیج فارس

الف) پایان جنگ جهانی دوم و شکل گیری نظام دوقطبی

ب) علایق منطقه ای امریکا

۱- نفت، اصلی ترین علاقۀ منطقه ای امریکا نفت و امنیت ملی امریکا

۲- امکانات اقتصادی و تجاری منطقه

۳- توسعۀ نفوذ و روابط سیاسی

پ) سیاست خارجی منطقه ای امریکا

۱- از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۶۸

۲- از سال ۱۹۶۸ تا پیروزی انقلاب ایران (۱۹۷۹)

۱-۲- تشدید تحرکات نظامی و دریایی امریکا

۲-۲- دکترین نیکسون و سیاست دوستونی

فصل هفتم: شوروی (سابق) و خلیج فارس

الف) علایق منطقه ای

۱- علایق سیاسی – عقیدتی

۲- علایق جغرافیایی – استراتژیک

۳- علایق اقتصادی

۱-۳- مبادلات تجاری

۲-۳- تسلیحات

۳-۳- نفت

ب) سیاست خارجی منطقه ای

۱- از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۶۸

شوروی و جنگ داخلی یمن

شوروی و جنبش ظفار

۲- از سال ۱۹۶۸ تا پیروزی انقلاب ایران (۱۹۷۹)

شوروی و عراق

شوروی و ایران

فصل هشتم: انقلاب اسلامی ایران و سیاست های بین المللی

الف) انقلاب اسلامی ایران و تحولات سیاسی – اجتماعی منطقه

ب) ابرقدرت ها و انقلاب ایران

۱- امریکا و انقلاب اسلامی

دکترین ریگان (ریگانیسم)

سیاست اتفاق نظر استراتژیک

برنامۀ کمک های امنیتی به کشورهای خلیج فارس

۲- شوروی و انقلاب اسلامی

دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “خلیج فارس و مسایل آن-اسدی”