حکمران--جهان-

حکمرانی جهانی و نظام ملل متحد-ریتبرگر

فولکر ریتبرگر،ترجمه سلیمانی پورلک

انتشارات مخاطب،چاپ اول ۱۳۹۴، ۲۵۴ صفحه

فهرست مطالب

16,000 تومان

حکمرانی جهانی و نظام ملل متحد-ریتبرگر

فولکر ریتبرگر،ترجمه سلیمانی پورلک

انتشارات مخاطب

چاپ اول ۱۳۹۴، ۲۵۴ صفحه

 

حکمران--جهان-فصل اول: از حکمرانی بین المللی تا حکمرانی جهانی: بازیگران، تصمیم گیری دسته جمعی و ملل متحد در جهان قرن بیست و یکم

مقدمه: چرایی بحث درباره حکمرانی جهانی

حکمرانی بین المللی در پایان قرن بیستم

سه چالش فراروی حکمرانی بین المللی

محدودیت های نظام های حکمرانی بین المللی

به سوی حکمرانی جهانی

از حکمرانی بین المللی تا حکمرانی جهانی

مرور اجمالی محتوای کتاب حاضر

فصل دوم: نظام های سیاسی در منظومۀ پساملی، ملیت زدایی اجتماعی و حکمرانی

چند سطحی

مقدمه

نظام های سیاسی در منظومۀ ملی

چالش ها و واکنش ها به ملیت زدایی

معماری جدید

تحقق اهداف حکمرانی

منابع

شناسایی

در مورد آینده حکمرانی

فصل سوم: ایجاد جامعۀ امن برای حکمرانی جهانی بهتر

مقدمه

ملل متحد در ازای حکمرانی جهانی؟ (ادعای ایجاد جامعۀ امن

امریکای شمالی و اروپای غربی تحقق اکثر معیارهای ایجاد جامعۀ امن

جامعه امریکای شمالی

اتحادیۀ اروپا

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی

سازمان امنیت و همکاری اروپا

تبیین درجات متفاوت موفقیت سازمان های منطقه ای

بررسی جوامع امن در مناطق غیرغربی

سازمان کشورهای آمریکایی به عنوان موفق ترین جامعه امن غیرغربی

دلایل عدم موفقیت جوامع امن در سایر مناطق غیرغربی

نتیجه گیری

فصل چهارم: جهانی شدن اقتصادی و حکمرانی جهانی: به سوی اجماع پساواشنگتنی؟

مقدمه

«پیروزی» جهانی شدن بازار

مدیریت جهانی شدن: حکمرانی بدون سیاست؟

سیاست، قملروها و بازیگران در عصر اجماع پساواشنگتنی

حکمرانی جهانی به مثابه ارتقای کارآمدی و کارایی در تأمین کالاهای عمومی

حکمرانی جهانی به مثابه ارتقای دموکراسی

حکمرانی جهانی به مثابه ظهور طبقۀ مدیران بین المللی

حکمرانی جهانی، از اجماع واشنگتنی تا اجماع پساواشنگتنی

دموکراسی در نظام های حکمرانی جهانی

سیاست عمومی جهانی در باربر حکمرانی جهانی

شکاف مشارکتی در حکمرانی جهانی

نقش دولت ها در نظام های حکمرانی جهانی

یک دستور کر هنجاری جدید؟

نتیجه گیری ها: وارد کردن «سیاست» در حکمرانی جهانی

فصل پنجم: پیشبرد شتابان رویه های جدید برای تشکیلات قدیمی: حکمرانی جهانی و جامعۀ مدنی

مقدمه

جامعۀ مدنی جهانی و سازمان های بین المللی: ایجاد مناسبات جدید

ترسیم الگوهای گشایش در برابر جامعۀ مدنی: سازمان های خدماتی و گردهم آیی

سازمان های خدماتی

بانک جهانی و بانک توسعه کشورهای امریکایی: پشتیبانی از دستور کار جامعۀ مدنی

صندوق بین المللی پول: نهادی که هنوز هم هزینه می کند

فصل ششم: جمهوری جهانی اعتباری و فدرال: تأملاتی در مورد دموکراسی  در عصر جهانی شدن

چالش های روزگار ما

دو جرح و تعدیل

دو شیوۀ شک ورزی

دو تصویر

پنج ایراد

حکمرانی ناپذیری؟

اصل اختیار تصمیم گیری

آیا دموکراسی ها به صلح گرایش دارند؟

احساس قانون و عدالت جهان گستر

حق تفاوت

موازنۀ نهایی: جهان وطن انگاری چند سطحی

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “حکمرانی جهانی و نظام ملل متحد-ریتبرگر”