توسعه-سیاسی

توسعه سیاسی- نقیب‌زاده

10,000 تومان

توسعه سیاسی- نقیب‌زاده

دکتر احمد نقیب زاده، انتشارات قومس،۲۱۵ صفحه،چاپ هفتم ۱۳۹۳

فهرست مطالب

مقدمه مترجم

مقدمه ژرژ لاوو

مقدمه

بخش اول: نظریه های کلاسیک توسعه گرایی

فصل نخست. نظریه های کمیت گرای توسعه

الف – نظریه های رفتارگرایی در مورد دموکراسی

۱- بینش توسعه گرایی در الگوی پلیارشی

۲- آثار کمیت گرا

ب – نظریه بسیج دویچ

ج- نظریه بسیج دانیل لرنر

فصل دوم: نظریه توسعه گرایی شیلز

فصل سوم: نظریه کارکردگرایی توسعه

الف: کارکرد و توسعه از نظر آلموند

ب: کارکردهای نظام سیاسی

ج: لحاظ فرهنگ سیاسی

د: گونه شناسی نظام های سیاسی براساس کار ویژه آنها

هـ: نقد و بررسی

فصل چهارم: طرح نظریه بحران

الف – کارهای پای

ب – پای و بعد از او

ج – کارهای ارگانسکی

بخش دوم – در جستجوی یک نمونه

فصل پنجم – برداشت نهادگرایی ساموئل هانتینگتن

الف- نقدی بر توسعه گرایی کلاسیک

ب – روند نهادینه کردن

۱- ضرورت آن

۲- معیارهای نهادینه شدن

۳- موانع توسعه سیاسی

ج – وضعیت جوامع نوگرا

۱- جامعه مدنی و جامعه پره تورین

۲- ویژگی های جامعه پره تورین

د – دستاوردها و ابهام های الگوی مانتیتگتن

فصل ششم: کارکردگرایی نوپردازی شده دیوید اپتر

الف – بنیان های الگوی اپتر

۱- تعریف جدیدی از نوسازی

۲- ریشه های نوسازی

۳- شرایط نوسازی

ب – تحلیل روندهای نوسازی

۱- سیاست نوسازی

۲- پویایی نوسازی

الف – اصول دگرگونی

ب – سطوح نوسازی

ج – دستاورد اپتر

فصل هفتم: نمونه مرکز – پیرامون

الف – اصول عام این نمونه

۱- نگرش ساخت مرکز

۲- ساخت مرکز و توسعه سیاسی

۳- برد نظری

ب – روند ساخت یک مرکز

۱- ریشه های روند

۲- نتایج ظهور یک مرکز

۳- شرایط ساخت مرکز

بخش سوم – بازگشت به تاریخ

فصل هشتم – توسعۀ نظام های سیاسی اروپایی

الف – شکل گیری دولت – ملت

۱- الگوهای جغرافیایی – اقتصادی (ژئواکونومیک)

۲- الگوی جغرافیایی – سیاسی (ژئوپلیتیک) اشتین رکان

ب – شکل گیری رژیم های مردمی

۱- تحلیل مبتنی بر وضعیت نیروهای اجتماعی: الگوی بارینگتن مور

۲- توجه به انقلاب های اجتماعی: الگوی تدااسکاچپول

۳- لحاظ مجدد متغیرهای سیاسی

ج – شکل گیری نزاع های سیاسی و نظام های حزبی

۱- تحلیل گونه شناسانه لیپست و رکان از نظام های حزبی

۲- شرایط شکل گیری یک برخورد: کارهای تیلی و بوا

فصل نهم: توسعۀ نظام های سیاسی جهان سوم

الف – ویژگی ها تاریخی جوامع جهان سوم

۱- آهنگ زمانی خاص

۲- آثار وابستگی

۳- ساختار اجتماعی ویژه

ب – برداشت های اجتماعی – تاریخی از نوسازی در جهان سوم

نتیجه گیری کلی

کتابشناسی کلی

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “توسعه سیاسی- نقیب‌زاده”