بنیاد-اردستانی

بنیاد نظری علم سیاست-اردستانی

12,500 تومان

جزئیات کتاب

سال چاپ

1393

بنیاد نظری علم سیاست-اردستانی

علی اردستانی، انتشارات قومس،۲۹۲ صفحه،چاپ اول ۱۳۹۳

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

یادداشت ها

فصل اول – پارادایم فلسفه باوری

دوره ی ماقبل اجماع

اسطوره ی خیر و تأسیس علم سیاست فلسفی

علم سیاست فلسفی: ویژگی ها و مولفه ها

چشم انداز دموکراسی در پارادایم علم سیاست فلسفی

تبارشناسی پارادایم علم سیاست فلسفی

یادداشت ها

فصل دوم – پارادایم کلام باوری

بحران و ظهور انقلاب علمی

اسطوره ی رستگاری و تأسیس علم سیاست کلامی

علم سیاست کلامی: ویژگی ها و مولفه ها

چشم انداز دموکراسی در پارادایم علم سیاست کلامی

تبارشناسی پارادایم علم سیاست کلامی

یادداشت ها

فصل سوم – پارادایم علم باوری

بحران و ظهور انقلاب صنعتی

اسطوره ی روشنی یابی و تأسیس علم سیاست تجربی

علم سیاست تجربی: ویژگی ها و مولفه ها

چشم انداز دموکراسی در پارادایم علم سیاست تجربی

تبارشناسی پارادایم علم سیاست تجربی

یادداشت ها

فصل چهارم – پارادایم فرهنگ باوری

بحران و ظهور انقلاب علمی

اسطوره ی تفاوت و تأسیس علم سیاست فرهنگی

علم سیاست فرهنگی ویژگی ها و مولفه ها

چشم انداز دموکراسی در پارادایم علم سیاست فرهنگی

تبارشناسی پارادایم علم سیاست فرهنگی

یادداشت ها

نتیجه

یادداشت ها

کتابنامه

نمایه

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “بنیاد نظری علم سیاست-اردستانی”