۱

کلید طلایی اندیشه‌های سیاسی-غرب، اسلام و ایران- دکتر آقایی

نویسنده: دکتر سید داود آقایی
تعداد صفحات : ۳۱۵
قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان
چاپ اول: ۱۳۹۵

فهرست مطالب

18,000 تومان


کلید طلایی اندیشه‌های سیاسی-غرب، اسلام و ایران- دکتر آقایی


نکلید طلایی اندیشه‌های سیاسی-غرب، اسلام و ایران- دکتر آقایی

ویسنده: دکتر سید داود آقایی
تعداد صفحات : ۳۱۵
قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان
چاپ اول: ۱۳۹۵
(جمع بندی، خلاصه مطالب۱

ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسی

فهرست مطالب
فصل اول- زایش فلسفه و نخستین متفکران سیاسی
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل اول
فصل دوم- اندیشه سیاسی سقراط
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل دوم
فصل سوم- افلاطون: ایده‌آلیست معمار آرمانشهر
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل سوم
فصل چهارم- ارسطو و جامعه سیاسی
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل چهارم
فصل پنجم- اندیشه سیاسی دوره یونانی‌گری
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل پنجم
فصل ششم- اندیشه سیاسی روم، آباء نخستین و سده‌های میانه
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل ششم
فصل هفتم- اندیشه سیاسی عصر جدید و سده نوزدهم
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل هفتم
فصل هشتم- اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل هشتم
فصل نهم- اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
سئوالات چهارگزینه‌ای فصل نهم

فهرست منابع و ماخذ
. بشیریه حسین، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (اندیشه‌های مارکسیستی)، نشر نی،۱۳۷۶٫
۲٫ بشیریه حسین، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (لیبرالیسم و محافظه‌کاری)، نشر نی،۱۳۷۶٫
۳٫ طاهری ابوالقاسم، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب، نشر قومس،۱۳۸۳٫
۴ . عالم عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی در غرب (از آغاز تا پایان سده‌های میانه)، انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۸۲٫
۵٫ عالم عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی در غرب (عصر جدید و سده نوزدهم)، انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۸۲٫
۶٫ فیرحی داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، نشر نی،۱۳۸۸٫
۷٫ فیرحی داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، انتشارات سمت،۱۳۸۲٫
۸٫ قادری حاتم، اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، انتشارات سمت،۱۳۸۲٫
۹٫ قادری حاتم، اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، انتشارات سمت،۱۳۸۳٫

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “کلید طلایی اندیشه‌های سیاسی-غرب، اسلام و ایران- دکتر آقایی”