اصول-قوام

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل-قوام

دکتر عبدالعلی قوام،انتشارات سمت، قطع وزیری،۳۵۷ صفحه،چاپ بیستم ۱۳۹۴

فهرست مطالب

17,000 تومان

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل-قوام

دکتر عبدالعلی قوام،انتشارات سمت، قطع وزیری،۳۵۷ صفحه،چاپ بیستم ۱۳۹۴

 

فهرست مطالب

مقدمۀ چاپ هفدهم

فصل اول: سیر مطالعه روابط بین الملل

مشکلات بررسی علمی روابط بین الملل

سیاست و روابط بین الملل

هدف و انگیزه مطالعه سیاست بین الملل

سطوح  تحلیل در سیاست بین الملل

موضوعات مورد مطالعه سیاست بین الملل

نقش دولت در سیاست بین الملل

تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده دولت

فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل براساس رهیافت تصمیم گیری

معیارهای تصمیم گیری

انواع مدل های تصمیم گیری

مدل عقلایی

مدل رضایت بخش

مدل فزاینده

مدل بینش فوق العاده

مدل مختلط

فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیاست بین الملل براساس رهیافت قدرت

عناصر تشکیل دهنده قدرت

۱- ایدئولوژی

۲- عوامل اجتماعی – انسانی

۳- عوام سیاسی

۴- عوامل جغرافیایی

۵- عوامل نظامی

۶- عوامل اقتصادی

جمع بندی ویژگی های قدرت

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نظام بین الملل

مختصات ساختاری نظام بین الملل

نظام های تک قطبی

نظام های دوقطبی

نظام های سه قطبی

نظام های چند قطبی

تحول نظام جهانی

تجزیه و تحلیل نظام موازنه قدرت

بررسی فرایند تاریخی نظام موازنه قدرت

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل سیاست خارجی

هدف های ملی

انواع هدف های ملی

هدف های مستقل و وابسته

هدف های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

هدف های ظاهری و واقعی

هدف های سازگار و ناسازگار

هدف های متحد و پراکنده

هدف های حفظ و تغییر وضع موجود

منافع ملی

انواع منافع ملی

مدل های بررسی سیاست خارجی

عوامل موثر در سیاست گذاری خارجی

۱- ارزش ها و اعتقادات

۲- زمینه های تاریخی و فرهنگی

۳- تصویر کلی از سیاست بین الملل

۴- برداشت ها

۵- مشکلات داخلی و افکار عمومی

۶- نیازهای داخلی

۷- ساختار نظام بین الملل

استراتژی ها و جهت گیری های سیاست خارجی دولت ها

استراتژی بی طرفی

استراتژی عدم تعهد

استراتژی انزواطلبی

استراتژی اتحاد و تعهد

دگرگونی در استراتژی ها و جهت گیری های سیاست خارجی دولت ها

تجدیدنظر در الگوی سیاست خارجی

چین به عنوان مطالعه موردی تغییر در جهت گیری سیاست خارجی

مرحله تغییر استراتژی از وابستگی تا اتکای به خود

دوران تغییر استراتژی «اتکا به خود» به «انزواطلبی»

تغییر استراتژی از «انزواطلبی» به «تنوع جهت گیری» و «وابستگی نسبی»

بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای گوناگون در سیاست خارجی

۱- دیپلماسی

۲- ابزارهای اقتصادی

۳- ابزارهای فرهنگی – تبلیغاتی

۴- ابزارهای نظامی

نهادها، عوامل و دستگاه های تنظیم کنندۀ سیاست خارجی

۱- قوه مجریه

۲- قوه مقننه

۳- گروه های ذی نفوذ و احزاب سیاسی

۴- افکار عمومی

۵- نهادهای نظام

۶- دانشمندان و متخصصان

۷- سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی

معیارهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

فصل ششم: هم گرایی و تعارض در سیاست بین الملل

هم گرایی در سیاست بین الملل

کارکردگرایان

نوکارکردگرایان

فدرالیست ها

نظریه مبادله

تعارض در سیاست بین الملل

۱- متغیرهای انسانی (سطح اول تحلیل)

۲- مختصات دولت ها (سطح دوم تحلیل)

۳- بررسی تعارض در سطح نظام (سطح سوم تحلیل)

فصل هفتم:ط نقد و ارزیابی نظریه های روابط بین الملل

مساعی نظری در مطالعه روابط بین المل

لیبرالیسم

انواع لیبرالیسم

رویکردهای لیبرالیسم

نقد و ارزیابی لیبرالیسم

رئالیسم (واقع گرایی)

محورهای اصلی لیبرالیسم

رویکرد نئورئالیستی سیاست بین الملل

نقد و ارزیابی رئالیسم

تفاوت دو رویکرد نئولیبرالیسم و نئورئالیسم

فمینیسم

مطالعات صلح

ملاحظات هنجاری و اخلاقی در سیاست بین المل

واقع گرایی و اخلاق بین المللی

آرمان گرایی (ایدئالیسم) و اخلاق بین المللی

نظریه های روابط بین الملل و کشورهای جنوب

۱- دولت به عنوان بازیگر اصلی در سیاست بین الملل

۲- مسئله حاکمیت

۳- اتحادها و ائتلاف های بین المللی

۴- نظام بین المللی

۵- تعارضات و ستیزهای بین المللی

منابع

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل-قوام”